JAPONIA DO OKRESU NARA CZ 4 – POCZĄTKI BUDDYZMU W JAPONII

Witajcie ta część tematu drogi imperium porusza dość istotną kwestię pojawienia się Buddyzmu w Nipponie, skutki tego wydarzenia. Wpis opowiada też o latach 70 i 90 vi wieku w Japonii

 

 

CESARZ KINMEI I BUDDYZM 

Mamy 539 rok. Cesarzem zostaje Kinmei. Najprawdopodobniej to właśnie w czasach jego panowania do Nipponu dotarł buddyzm. Szkopuł polega jednak na tym, że nie wiemy tak dokładnie, kiedy to nastąpiło. 

Dwie najstarsze kroniki Kraju Wschodzącego Słońca, o których już Wam wspominałem, i inne źródła podają dwie możliwe daty: rok 539 lub 552. Tak więc nie znamy konkretnej daty. Pewnikiem jest jedynie fakt, że doszło do tego za panowania Kinmei. 

Do tego władcy miało przybyć poselstwo złożone z mnichów buddyjskich, wysłane przez władcę państwa Baekje, które znajdowało się na Półwyspie Koreańskim. 

Posłowie przekazali władcy Nipponu statuę buddy oraz sutry –  księgi buddyjskie, które zawierają nauki Buddy. Oprócz tego cesarz otrzymał w darze sztandary buddyjskie.  Poselstwo przekazało również najważniejsze zasady buddyzmu oraz historię Buddy.  

Teraz powiem jeszcze dwie rzeczy. Wydarzenie, które dopiero przedstawiłem, uznawane jest przez wszystkich za początek buddyzmu w Nipponie, mimo tego że stał się religią państwową dopiero w 594 roku. Warto jednak wspomnieć, że mieszkańcy Kraju Wschodzącego Słońca, którzy odbywali podróże handlowe, mieli już wcześniej styczność z buddyzmem. 

Decyzję cesarza o przyjęciu buddyzmu poparł najważniejszy politycznie ród Soga. Członkowie tego rodu poparli buddyzm, ponieważ byli pochodzenia koreańskiego, podobnie jak większość ważniejszych rodów w tym czasie. Tak więc buddyzm był im kulturowo bliższy, niż shinto. Poparcie dla buddyzmu doprowadziło jednak do konfliktu z  rodami Nakatomi oraz  Mononobe, które były zwolennikami shintó. 

Teraz, by bardziej szczegółowo przedstawić sytuację, pokrótce opowiem o rodzie Nakatome. Przed chwilą powiedziałem, że ród Soga miał bardzo ważne znaczenie polityczne. Ród Nakatomi natomiast był ważny z powodów religijnych.  

Ród ten był rodem kapłańskim, który  kierował najważniejszymi ceremoniami. Mitologia i tradycja mówią o tym, że Nakatomi sprawował tę funkcję już od czasów Jimmu, mitologicznego pierwszego  cesarza Nipponu.  Członkowie Nakatomi byli tzw. mistrzami ceremonii shintó.  Tak więc religijnie był to najważniejszy ród Nipponu zaraz po rodzinie cesarskiej, mimo że politycznie znaczył niewiele.   

 

SKUTKI WPROWADZENIA BUDDYZMU

Zatrzymam się w tym momencie, by bardzo pokrótce przedstawić początki buddyzmu w Nipponie. Nie wspomniałem jeszcze, że mimo tego, iż cesarz był zainteresowany i nakazał wprowadzenie  buddyzmu, to sam Kinmei nie przyjął go. Nadal wierzył w shintó. 

Po drugie warto wspomnieć, że w kwestii religii, jak i w pozostałych kwestiach, zwykli Japończycy nie mieli w tamtym czasie nic do powiedzenia. Tak więc zetknięcie z nową religią spowodowało u nich szok kulturowy.  Ponadto nie zdawali sobie sprawy, jakimi zasadami kieruje się buddyzm. 

W Kraju Wschodzącego Słońca zaczęli pojawiać się pierwsi buddyjscy mnisi oraz mniszki. Poskutkowało to pojawieniem się nowych strojów oraz pierwszych klasztorów buddyjskich.  

Skutkiem pojawienia się nowej religii w Nipponie było również pojawienia się pisma z Chin. O tym, jaki wpływ na kulturę japońską miała kultura chińska, opowiem w następnej części tego tematu. 

Teraz przejdę do dalszej części opowieści. O samym buddyzmie opowiem szerzej w tworzonym przeze mnie ebooku.  

 

NIPPON OD LAT 70 DO 90 TYCH VI WIEKU 

 Mamy 572 – umiera cesarz Kinmei, a nowym władcą zostaje Bidatsu.  Mało wiemy o tym władcy. W okresie jego rządów nadal toczył się konflikt o buddyzm pomiędzy Soga i Nakatomi. Bidatsu próbował bezskutecznie przejąć kontrolę nad Półwyspem Koreańskim. Mamy 14 września 585 roku – Bidatsu umiera w wieku czterdziestu siedmiu lat.  To tyle, jeśli chodzi o Bidatsu. 

W tym samym roku cesarzem zostaje Yómei. Cesarz ten niestety panował krótko. W okresie jego rządów członek rodu Soga i przedstawiciel rodu Nononobe pełnili ważne funkcje na dworze cesarskim. Na te stanowiska mianował ich jeszcze cesarz Kinmei. Warto wspomnieć, że przedstawiciel rodu Soga był kuzynem cesarza. 

Cesarz Yómei to pierwszy władca Nipponu, który z shintó przeszedł na buddyzm. Bardzo wspierał rozwój tej religii w Kraju Wschodzącego Słońca. Działania te bardzo nie podobały się dworowi cesarza, gdyż członkowie dworu wyznawali tradycyjną religię Japonii, Shintó.  

W 587 roku przedstawiciel rodu Nononobe z jednym z braci cesarza uknuli spisek i zamordowali Yómei.  

Warto wspomnieć, że spiskowiec był bardzo ambitny. Miał on zamiar doprowadzić do tego, by to właśnie wspomniany brat zamordowanego cesarza, z którym uknuł spisek, został cesarzem. Nomonobe liczył, że dzięki temu będzie mieć wpływ na władcę.  

Plany te pokrzyżował jeden z członków rodu Soga, który odkrył, że cesarz Yómei został zamordowany. Soga za czyn, którego dopuścił się Nomonobe, zabił go. 

Nowym cesarzem został Sushun. Nowy władca rządził bardzo krótko. 

Mamy rok 592 – Sushun zostaje otruty przez jednego z członków rodu Soga. Przyczyny są jednak nieznane. Historycy i badacze przypuszczają, że mogło dojść do jakiejś kłótni.  

Terytorialny zasięg państwa Yamato

 

Na dziś to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się. 

 

Wcześniejsze części tematu Japonia do okresu Nara 

Część pierwsza   http://www.niewidomywkrainiesakury.pl/2020/05/20/japonia-do-okresu-nara-cz-1-poczatki-nipponu-wedlug-mitologii/    

Część druga   http://www.niewidomywkrainiesakury.pl/2020/06/07/japonia-do-okresu-nara-cz-2-najdawniejsze-dzieje-kraju-wschodzacego-slonca/       

Część trzecia http://www.niewidomywkrainiesakury.pl/2020/06/29/japonia-do-okresu-nara-cz-3-powstanie-i-rozwoj-panstwa-yamato/

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *