JAPONIA DO OKRESU NARA CZ 5 – PIERWSZA WŁADCZYNI NIPPONU I PIERWSZA KONSTYTUCJA

Witajcie w tej części opowiem o pierwszej władczyni Nipponu oraz opowiem też o pierwszej konstytucji w historii Nipponu. Dwie Uwagi na wstępie. Po pierwsze od tego wpisu powinien być aktywny spis treści. Po drugie pewnie pamiętacie, że lubię yerbę i pod każdym wpisem będzie podany link do sklepu z yerbą w, którym się zaopatruję i bardzo polecam. 

 

SUIKO DO MOMENTU ZOSTANIA WŁADCZYNIĄ

Na chwilę cofniemy się jeszcze w lata, o których opowiadałem Wam w poprzedniej części tego tematu, gdyż pierwsza cesarzowa Nipponu urodziła się w 554 roku. Jej ojcem był cesarz Kinmei, o którym wspominałem w poprzedniej części tego tematu. 
Zaledwie w wieku kilkunastu lat Suiko została żoną cesarza Bidatsu. Cesarz ten był również synem wspomnianego cesarza, ale już z innego małżeństwa.  Bidatsu przez kilka miesięcy miał inną żonę, która była cesarzową, ale bardzo szybko zmarła. Przyczyn jej śmierci nie znamy. Bidatsu oficjalnie ogłosił wtedy, że cesarzową jest Suiko. Po Bidatsu rządzą kolejni dwaj przybrani bracia Suiko. 
Ostatni z nich, cesarz Sushun, umiera w 592 roku. Po jego śmierci wszystko wskazywało na to, że dojdzie do sporu pomiędzy rodami arystokratycznymi o to, kto ma zostać kolejnym władcą. Dwór cesarski, chcąc, by nie doszło do sporu, bardzo szybko wyznacza Suiko na cesarzową, władczynię Nipponu.  To jest wydarzenie przełomowe w historii Kraju Wschodzącego Słońca. 
Cesarzowa mianowała Shótoku, jednego z przyrodnich braci.  O nim samym wkrótce powiem więcej.  
Pierwsza władczyni Japonii cesarzowa Suiko

 

RZĄDY I REFORMY SUIKO

Zanim przejdę dalej, chciałbym tylko zaznaczyć, że w tej części wpisu zaburzyłem celowo chronologię. Rządy pierwszej cesarzowej przedstawia się już od bardzo dawna w ten sposób, że tak naprawdę władcami Nipponu byli: książę Shótoku oraz ród Soga, a Suiko ich marionetką bez żadnej władzy. 
To jest jednak fałszywe przedstawienie rządów pierwszej kobiety w Japonii, ponieważ Suiko odgrywała dość istotną rolę. Dowodem na to jest następujące wydarzenie. Mamy rok 624. Suiko bardzo stanowczo odmówiła wówczas nadania rodowi Soga pewnego obszaru na własność.  Teraz ważna informacja odnośnie tej części.  Również uważam, że cesarzowa miała dużą władzę. Tak więc postanowiłem jedną ważną reformę, o której za chwilę będę mówić, przypisać Suiko, a drugą księciu Shótoku. Większość badaczy przypisuje wszystko, jak się pewnie domyślacie, właśnie Shótoku. 
Władczyni Nipponu, jeśli chodzi o religię, była Buddystką.  W 594 roku cesarzowa wydała edykt “Trzech kwitnących skarbów”.  Mówi w nim o tym, że jedyną prawdziwą religią jest Buddyzm.  Dzięki temu edyktowi kilka lat później, w 600 roku, Nippon oraz Chiny zacieśniły swoje stosunki polityczne.  
W okresie 603 – 604 roku cesarzowa wydała tzw. “Konstytucję siedemnastu artykułów”. Większość badaczy, którzy idą za tą kłamliwą informacją, o której wspomniałem, przypisuje ten dokument księciu Shótoku.  
Dokument oczywiście został oparty o prawo chińskie.  Teraz mała ciekawostka. W Kraju Wschodzącego Słońca pewni badacze nadal uznają Konstytucję siedemnastu artykułów” jako obowiązującą konstytucję państwową, gdyż ani konstytucja z okresu Meiji, ani współczesna nie zdyskredytowały i nie zakazały tego dokumentu jako prawnie nieobowiązującego. Zacytuję Wam teraz pierwsze pięć artykułów. 
I. Zgoda jest cnotą, którą trzeba cenić, i honorem jest unikanie bezmyślnego sprzeciwu. Każdy człowiek zazdrości tym, którzy są wyżej od niego, a niewielu jest inteligentnych. Dlatego też są i tacy, którzy sprzeciwiają się swoim panom i ojcom, albo którzy mają spory z sąsiednimi wioskami. Ale jeżeli ci, którzy rządzą, są w zgodzie, a ci, którzy są pod nimi, są przyjaźni, i jest porozumienie co do omawianych spraw, słuszne poglądy same znajdują akceptację. Gdzie wtedy jest coś, czego nie można by dokonać!
II. Szczerze szanuj trzy skarby. Trzy skarby – Budda, Prawo i Kapłaństwo są ostatnimi schronieniami dla czterech powstałych istot i najwyższymi obiektami wiary we wszystkich krajach. Jaki człowiek, w jakich czasach, nie przestrzegałby tego prawa? Niewielu ludzi jest ze szczętem złych. Można ich nauczyć, aby go przestrzegali. Ale jeżeli nie podążą ku trzem skarbom, jakże ich niegodziwość może zostać naprostowana?
III. Jeżeli dostaniesz cesarskie rozkazy, wypełnij je najlepiej jak potrafisz. Pan jest jak Niebiosa, wasal jest jak Ziemia. Niebiosa się rozpościerają, Ziemia dźwiga ciężar. Gdy tak się dzieje, cztery pory roku następują po sobie i siły natury działają z pełną mocą. Gdyby jednak Ziemia spróbowała się rozpostrzeć, Niebiosa by upadły. Dlatego też gdy pan mówi, wasal słucha; gdy pan czyni, poddany podąża za nim. Tak więc gdy dostaniesz cesarskie rozkazy, wypełnij je najlepiej jak potrafisz. Jeśli bowiem starania twe niedostateczne będą, naturalną konsekwencją będzie upadek.
IV. Ministrowie i urzędnicy winni uczynić przyzwoitość swą naczelną zasadą, albowiem naczelną zasadą rządów jest przyzwoite zachowanie. Jeżeli rządzący nie zachowują przyzwoitości, poddani nie zachowują ładu; jeżeli poddani nie zachowują ładu, z pewnością nastąpią uchybienia. Dlatego też gdy pan i wasal zachowują się z przyzwoitością, każdy zna swoje miejsce; gdy ludzie zachowują przyzwoitość, rząd wspólnoty działa sprawnie.
V. Zaniechaj łapczywości i porzuć chciwe żądze, bezstronnie podchodź do spraw, które ci przedkładają. Co dzień ludzie składają tysiąc skarg. Jeżeli jednego dnia jest ich tyle, ile ich będzie w ciągu lat? Jeżeli ten, który sądzi sprawy, czyni to z myślą o swym zysku, i prowadzi je czekając na łapówkę, wtedy sprawa bogatego będzie niczym kamień wrzucony w wodę, a skarga ubogiego będzie jak woda, którą skropiono kamień. W takich okolicznościach ubogi nie będzie wiedział, gdzie pójść ze skargą. I to też będzie niedoskonałość w wypełnianiu obowiązków przez Ministra.” 
Natomiast jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to teraz musimy się troszkę cofnąć. Nippon w okresie 595 – 602 rok wysłał dwie wojskowe ekspedycje do państewka Mimana, znajdującego się na półwyspie koreańskim. Obie wyprawy nie przyniosły żadnych sukcesów militarnych.  Japonia w tamtym okresie zrezygnowała z dalszych prób podboju tego terenu.  
Przez prawie cały okres rządów Suiko nie wiadomo było kto zostanie kolejnym cesarzem. 
Mamy 15 kwietnia 628 roku. Cesarzowa ogłosiła wtedy, że kolejnymi cesarzami mogą zostać : książe Tanamura  – wnuk cesarza Bidatsu oraz  książe Yamashito, syn księcia Shótoku. Takie niezdecydowanie władczyni mogło doprowadzić do sporu o sukcesję

SHÓTOKU

Teraz chwilę opowiem o Shótoku, bo jednak paru rzeczy w okresie rządów Suiko również dokonał.  Po pierwsze Shótoku był patronem Buddyzmu. Dzięki finansowemu wsparciu księcia w Kraju Wschodzącego Słońca powstały aż czterdzieści trzy nowe klasztory buddyjskie. Znacząco też wzrosła liczba mnichów – ocenia się, że wzrosła o mniej więcej 820 oraz mniszek, których według oceny przybyło mniej więcej 500.   
Mamy rok 603. Shótoku reformuje system urzędniczy Nipponu, wprowadzając tzw. “System dwunastu rang”. Oczywiście oparty on był na podobnej reformie w Chinach. W systemie tym istniało, jak sama nazwa wskazuje, dwanaście rang urzędniczych. Rangi te były podzielone na pary i każdą taką parę przypisano do odpowiedniej klasy, które były oparte na cnotach konfucjańskich i miały nazwę kolorów. Te klasy to :  
  1. fioletowy – moralność  
  2. zielony – humanitarność
  3. czerwony – przyzwoitość 
  4. żółty – szczerość 
  5. biały – sprawiedliwość 
  6. czarny – wiedza.

 

System ten nie funkcjonował zbyt długo, gdyż w 701 roku został zastąpiony innym systemem urzędniczym
Książe Shótoku
Na dziś to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Przypominam, że jeśli ktoś z Was ma ochotę zapraszam do sprawdzenia linku, który podaję teraz. 
link do sklepu Ymt24  https://ymt24.pl/

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *